Zelfstandig logopedist

(m/v) - Voltijds

LEEFPUNT bevindt zich op de Triamantsite te Velm (Sint-Truiden)

 

 

Je functie

 • Je start een gepaste therapie op na grondig voorgaand onderzoek
  van de cliënt met als doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen
 • Je staat ook in voor adviezen en informatie naar de cliënt met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen alsook diens omgeving
 • Je volgt de vooruitgang van de cliënt op en rapporteert grondig aan betrokken partijen (arts, leerkracht,...) en verwijst door indien nodig
 • Je bent steeds alert voor het opsporen van risico's
 • Je informeert en sensibiliseert rond preventie
 • Je bent bereid om voordrachten te verzorgen en/of mee te
  werken aan projecten.

 

Je profiel

 • Je beschikt over een diploma Bachelor in de Logopedie
 • Je beschikt over minimum 2 jaar relevante ervaring
 • Je beschikt over een RIZIV-nummer
 • Je bent zelfstandige (hoofd- of bijberoep)
 • Je bent klantgericht, maar kan ook de nodige contacten
  onderhouden met andere zorgprofessionals
 • Je werkt zelfstandig, maar kan ook functioneren in een team
 • Je bent luistervaardig en kan je kennis overbrengen op een
  begrijpelijke manier, op niveau van de individuele cliënt.
  Je slaagt erin je cliënten te motiveren
 • Je bent op de hoogte van onze dienstverlening
  of bereid hierin bij te leren
 • Je staat achter de visie en waarden van onze organisatie
  en draagt deze ook uit
 • Je bent bereid mee te denken/werken aan de uitbouw
  en groei van Leefpunt
 • Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)
 • De nood aan logopedie bepalen op basis van tests Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op school, psychologische begeleiding, ...)
 • De medisch-administratieve documenten invullen
 • Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder, symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
 • Het logopedieprogramma uitwerken De interventies bepalen
  (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de situatie
  van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)
 • Werkt de logopediesessie uit Past de oefeningen aan de
  voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen
  De persoon met zorgbehoefte informeren over de
  logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, ...)
 • Na de behandeling de balans opmaken
  Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...

 

Persoonsgebonden competenties

Klantgerichtheid

Samenwerken als hecht team

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Contactvaardig zijn

Resultaatgerichtheid

Plannen (= ordenen)

Zelfstandig werken

 

Ons aanbod

 • Infrastructuur & accomodatie
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Marketing
 • Focus op preventie
 • Wetenschappelijke onderbouwing
 • Samenwerking / netwerking
 • Innovatie

 

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief naar Kim Schutters,

via kim.schutters@triamant.be

Bel ons: 011 886 885

Wonen? Bel ons: 011 886 885

Stuur ons een e-mail

Verpleegkundige

(m/v) - Voltijds

Is verpleegkunde uw passie?

Meer lezen ...

Verpleegkundige

(m/v) - 19u

Is verpleegkunde uw passie?

Zelfstandig ergotherapeut (m/v)

Is ergotherapie uw passie?

Zelfstandig
psycholoog (m/v)

Is psychologie uw passie?

Zelfstandig
logopedist (m/v)

Is logopedie uw passie?

Meer lezen ...

Meer lezen ...

Meer lezen ...

Webdesign by King Arthur