+
-

Onze missie in de zorg

Triamant wil een vernieuwende en vooruitziende organisatie zijn, die een kwaliteitsstempel kan drukken op de ouderenzorg, doordat zij actief de samenhang tussen de domeinen huisvesting, zorg en welzijn bevordert. De basis hiervoor wordt gevormd door de implementatie van zelfontwikkelde, innovatieve woonzorgmodellen, waarbij de echte noden, behoeften en wensen van ouderen steeds het centrale uitgangspunt vormen.

 

Triamant wil ouderen gemoedsrust geven door op economisch vlak te voorzien in betaalbare, flexibel innovatieve architectuur volgens de “meegroeiwonen”-principes en een rendabele uitbating van woonzorgvoorzieningen. Als waardegebonden organisatie laat Triamant zich leiden door respect, solidariteit, empowerment en samenwerking met bewoners, familie, medewerkers en partners.

 

Triamant wil met professionele medewerkers, door blijvende luisterbereidheid en leergierigheid, garant staan voor kwaliteitsvolle, geïntegreerde zorg- en dienstverlening. Op sociaal vlak wenst Triamant, door de realisatie van uitgebreide ontmoetingsmogelijkheden, het stimuleren van de intergenerationele solidariteit, sociale participatie en integratie, te komen tot een toename van de kwaliteit van leven.

Bel ons: 0800 24 555

Stuur ons een e-mail

Contact

Webdesign by King Arthur