+
-

Waar projectontwikkelaars en vastgoedpromotoren focussen op een aangepaste infrastructuur, en traditionele zorgspelers hun zorgverlening op de voorgrond plaatsen, legt Triamant de klemtoon net even anders.

 

Triamant vindt dat:

 

De juiste infrastructuur noodzakelijk is om het idee van levenslang wonen

waar te maken. Triamant past de drie pijlers waarop levenslang wonen

steunt (comfort, veiligheid en toegankelijkheid) dan ook consequent

en overal toe.

 

Professionele zorgverlening de klok rond beschikbaar moet zijn.

Op elk moment – dag én nacht, ook in het weekend – garandeert

het zorgteam van Triamant professionele zorg op maat.

Zowel acute, chronische als crisiszorg is mogelijk.

 

… maar er is meer.

 

U komt immers niet alleen naar Triamant voor de mooie gebouwen of de gemoedsrust die onze 24/7 zorgbeschikbaarheid u biedt. Waar het uiteindelijk voor iedereen om gaat – jong en oud, kerngezond en minder mobiel – is léven.

 

Bij Triamant gaat het om leven:

zo lang mogelijk zo gezond mogelijk gelukkig leven.

 

Triamant is leven.

Bel ons: 0800 24 555

Stuur ons een e-mail

Contact

Webdesign by King Arthur