Bij Triamant ligt het accent op “meegroeiwonen” binnen een vernieuwende woon- en zorgkwaliteit voor ouderen. Triamant is een project voor jong en oud, de meerderheid van de bewoners zullen (jong-) ouderen zijn. Vergelijkt u het leven op Triamant met een dorpsgemeenschap, Triamant zet maximaal in op intergenerationeel samenleven.

 

 

Integratie staat voorop

De volledige site maakt deel uit van een ruimere dorpsgemeenschap en wordt maximaal maatschappelijk geïntegreerd. Zowel de accommodatie als de zorg wordt voortdurend aangepast aan de evolutie van de bewoner.

 

Zorg op maat

De bewoner staat altijd centraal, Triamant biedt “zorg op maat” om maximaal te voldoen aan hun wensen en behoeften. Dit door middel van een aangepast aanbod door de coördinatie van alle (medische) zorgen, de aanwezigheid van services- en diensten, het verlenen van technische assistentie, het aanbieden van gemeenschapsfuncties en het voorzien van een gevarieerd activiteitenaanbod.

 

Triamant kent een duurzame ontwikkeling

We zorgen voor zekerheid op vlak van zorg door naast de ontwikkeling en de bouw ook de exploitatie te verzorgen. Zo heeft iedereen de beste garantie dat meegroeiwonen en kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening levenslang en duurzaam aanwezig zijn.

Webdesign by King Arthur